....روزها بعد

paeiz 86 . kakhe niavaran

                و ای کاش

                من با یک پریزاد دوست بودم

/ 2 نظر / 84 بازدید
انوشه

حسابی خسته ای...

مهتاب

از کنار آنچه با قلب تو نزدیک است آسان مگذر بر آنها چنگ درانداز، آنچنان که در زندگی خویش که بی حضور آنان، زندگی مفهوم خود را از دست می دهد