....روزها بعد

paeiz 86 . kakhe niavaran

                و ای کاش

                من با یک پریزاد دوست بودم

/ 2 نظر / 100 بازدید
انوشه

حسابی خسته ای...

مهتاب

از کنار آنچه با قلب تو نزدیک است آسان مگذر بر آنها چنگ درانداز، آنچنان که در زندگی خویش که بی حضور آنان، زندگی مفهوم خود را از دست می دهد