الو ... ال.... هنوز کسی اونجا هست؟

بازم نشستم و دارم روی این صفحه مینویسم 

اما نه مثل همیشه

اینبار احساس دیگه ای دارم

آخه فهمیدم سایه ای ندارم

سایه من گم شده

شاید هم تحریف شده

اما نه

روی دیوار هیچی نیست

هیچ وقت هم نبوده

/ 2 نظر / 19 بازدید
چله نشین

همه باور ها خفه کننده اند و همه سر سپردگی ها به تو کمک می کند که زنده واقعی نباشی.آنها موجودیت تو را می میرانند

دیوا

بالاخره نفهمیدم سایه نداری یعنی اتفاق یا چمیدونم کشف خوبیه یا بدیه؟ البته اصلن اگه قرار بود من بفهمم